LOSLATEN VASTHOUDEN

Dichtbij je eigen essentie komen vraagt vooral om afpellen, om loslaten.

Loslaten van alle extra lagen die je jezelf hebt aangemeten, van (systemische) patronen en manieren.

Vasthouden zet tenslotte letterlijk vast. Alles. Je beweegt niet meer vrij. Je gaat je zorgen maken over onderwerpen waarop je geen invloed hebt. Je richt je meer op de ander dan jezelf.

‘Hoe kies ik een leven wat écht bij me past?’
Het is een veelgestelde én een logische vraag. Dat het tegelijkertijd ook een lastige vraag is verbaasd me niet. In de huidige maatschappij blijkt dat we ons vooral steeds meer zorgen zijn gaan maken. Zorgen om het klimaat, om prijsstijgingen, om ontwikkelingen in de wereld. Dit alles in een samenleving die geld gedreven is. Een gevoel van angst en schaarste maakt dat we financiële zekerheid willen voordat we aan onze dromen beginnen.

JOUW DUURZAME IK
De wil en verschuiving naar een meer verduurzaamde gedraging is in beweging. Er ontstaan steeds meer initiatieven met als doel een betere leefwereld en toekomst creëren voor alle generaties die nog gaan volgen. Daarbij zien we de beweging naar binnen. Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van en wat moet ik daarvoor doen of laten? Kijk bijvoorbeeld eens naar de kleine leefgroepen die her en der ontstaan, mensen die kiezen voor een vrijer leven of juist voor een compacter bestaan in een tiny house. Meer zelfvoorzienend, minder gericht op geld en materie. Vol vertrouwen op het ontvangen van dat wat je nodig hebt als je keuzes maakt vanuit je hart.
Natuurlijk is het prachtig om, zeker vanuit mijn vakgebied, deze ontwikkeling te zien ontstaan en verder uitgevoerd te zien worden. Tegelijkertijd besef ik me dat, tussen ‘deze vrijere wereld én de wereld waarin er nog allerlei bestaande structuren botsen’, een speelveld zit waarin verschillende krachten op elkaar inwerken.

ANGSTIG ONTSTRESSEN
Van durven tot angst en van ontspannen naar stress. De maatschappij is, naast bovenstaande voorzichtige ontwikkeling, vooral ook stressvoller dan ooit. Van economische zorgen tot jezelf letterlijk in de kou voelen staan en van wereldse onmacht tot ‘het zelf even niet meer weten.

Deze stress is pure angst. Het geeft je het gevoel dat je de controle kwijt bent. Dit gevoel herkennen we allemaal wel. Maar het is belangrijk je te realiseren dat HOE je met deze situatie omgaat voor iedereen anders is. Ons keurslijf bepaalt hoe we te werk gaan. We hebben allemaal onze eigen unieke manier van handelen. Waarbij je in de basis een voorkeur zal zien voor een vorm van vechten, vluchten of verstijven. De bekende overlevingsreacties bij stress en verandering.

Jouw reactie op de financiële gebeurtenissen en onzekerheid wordt ingegeven door jouw financieel kernverhaal. Dit financieel kernverhaal bestaat uit al jouw onbewuste en bewuste gedachtes en opvattingen over geld. Meegekregen vanuit je jeugd, familielijnen, eigen levenservaringen of die van de mensen om je heen.

TOT DE KERN
En wat nu als juist dat losser mag? Anders kijken is anders zien. En anders doen is letterlijk anders gaan oogsten.

Zoveel mensen, zoveel visies. Dat betekent dat er meerdere manieren zijn om ergens naar te kijken, om überhaupt te zien wat er is. Eigen waarheden zijn er soms ook om opnieuw onder de loep te nemen, zeker als ze je tegen zijn gaan werken.

Jouw kernverhaal mag ook daadwerkelijk jouw kernverhaal worden.

Waar wil je heen? Hoe wil je dat en wat heb je daarbij nodig?

Ik nodig je graag uit tot een open en gedurfd gesprek waarbij alle kaarten op tafel komen.

Loslaten.

Het is je enige houvast.

Het gevolg?

Hartenkeuzes.