Hoe ga je om met terugkerende onenigheid over geld?

Een kwart van de stellen ruziet over geldzaken blijkt uit onderzoek van het Nibud. Zowel over de manier van uitgeven als over de manier van bezuinigen. Is dit herkenbaar voor jou? Wees gerust, onenigheid en strijd over geld komen in de beste relaties voor. Niet gek als je je bedenkt dat vrijwel elke keuze die je maakt direct of indirect aan geld gekoppeld is.

Mijn ervaring als Financial Life Planner leert dat terugkerende ruzies over geld vaak niets met geld te maken hebben. Wel met de betekenis die jij en je partner aan geld geven. De situatie nodigt je uit om de ander te gaan begrijpen en om inzicht te krijgen in de geldvisie van de ander.

In dit artikel lees je hoe je op constructieve wijze met jullie verschillende geldvisies om kunnen gaan.

Inzicht in je financieel kernverhaal

Ruzies over geld, gaan nooit alleen over geld. Wel over de betekenis die je aan geld geeft. We hebben allemaal ons eigen ‘financieel kernverhaal’. Je bent opgevoed en opgegroeid in een omgeving waarin je bepaalde wijsheden, lessen en gedachten hebt meegekregen over geld. Daar bovenop komen je eigen geldervaringen en wat je om je heen hebt gezien. Je hebt je eigen waarheid over geld gevormd. Net zoals je partner ook zijn waarheid heeft gecreëerd. Je geldgedrag komt voort uit de logica die overeenkomt met jouw waarheid.

Vul de volgende stelling maar eens aan.  Geld is voor mij……? Wat zijn dan de eerste drie tot vijf woorden of gevoelens die omhoog komen? Ervaar je deze positief of negatief? Kun je achterhalen waar deze gevoelens of woorden vandaan komen? Alleen al door jezelf deze vragen te stellen, zul je ontdekken dat de waarde die je aan geld verbindt veel meer is dan een ruilmiddel alleen. En dat dit voor jou anders kan zijn dan voor je partner.

Thema’s die samenhangen met geld zijn vaak liefde, vrijheid, veiligheid, maar ook onze identiteit koppelen we aan geld. Je wilt geliefd zijn of liefhebben. Je voelt angst voor een tekort of je wilt zeker zijn van een zorgeloze toekomst. Of je ontleent je status of de mate van succes aan de hoogte van je bankrekening. En zo hebben we allemaal ons eigen thema en eigen unieke verhaal.

Drie waardevolle vragen die je elkaar kunt stellen

Door met elkaar in gesprek te gaan, krijg je meer inzicht in het kernverhaal van de ander. Hierdoor groeit het besef dat jullie meningsverschillen niet alleen van praktische aard zijn. Maar dat het gaat om een behoefte die voortkomt uit een overtuigingen die diep verankerd zijn in je systeem.

Om inzicht te krijgen in de boodschappen, ervaringen en betekenis van elkaar kun je de volgende vragen stellen.

  1. Wat zijn de belangrijkste boodschappen over geld die je hebt meegekregen uit je jeugd? Vertel elkaar hoe er bij jullie thuis over geld werd gesproken. Hoe er met geld werd omgegaan. Welke lessen je hebt meegekregen etc.
  2. In hoeverre hebben deze boodschappen jouw relatie tot geld beïnvloed? Vertel elkaar of je een verband ziet met jouw geldgedrag en de vaardigheden die je hebt. Heb je dingen overgenomen of ben je dingen juist anders gaan doen?
  3. Wat is je mooiste en vervelendste ervaring met geld?

En hoe dan verder?

Je zult ervaren dat kennis van elkaars kernverhaal zorgt voor meer begrip. Het geeft je nieuwe inzichten en verruimt je perspectief.  Het helpt om je eigen waarheid over geld kritisch te bekijken en zonodig bij te stellen. Naar de ander toe weet je dat het niet alleen om geld gaat, maar dat er een dieperliggende behoefte of pijn onder ligt. Door deze behoefte los te koppelen van geld, ontstaat er meer ruimte. Meer ruimte zorgt voor meer creativiteit en inlevingsvermogen tot de ander om tot een oplossing te komen.

Dat wetende kun je er nog meer uithalen. Gebruik de inzichten niet alleen om de terugkerende dilemma’s op te lossen, maar kijk ook eens naar jullie wensen, dromen en doelen. Wat willen jullie uit het leven halen? Als je instaat bent om je persoonlijke verhaal los te koppelen van jullie financiën, creëer je ook ruimte om invulling te geven aan jullie verlangens. Praten over- en spelen met geld op deze manier geeft energie. Het versterkt jullie band en verstevigt de liefde.

Nu is geld maar één van de vele facetten die een rol spelen in je relatie. Een volgende keer vertel ik graag meer over de andere aspecten. Wil je nu al meer weten, lees dan verder op de pagina Life Planning voor koppels.

Heb jij nog tips om op constructieve wijze om te gaan met verschillende geldvisies? Laat je comment achter.